DR. JON S LARSENS STIFTELSE

til fremme av forskning på Oftamologi

Hjem

Bakgrunn for
 Jon s. Larsen Stiftelse

Øyelege Jon S. Larsen, 1934 – 2012, drev i mange år en stor spesialistpraksis i Tønsberg og etterlot seg en formue på 25 000 000 kr.  Han døde barnløs og uten arvinger. Han var sterkt opptatt av øyefaget og levde for sine pasienter.

Til glede for oftalmologifaget er det etter hans testamente opprettet en stiftelse hvis formål er på ideell, allmennyttig basis å stille midler til rådighet til fremme av øyeforskning

kriterier for å få støtte

Hvem kan søke?

Midler kan søkes av studenter eller forskere som skal skrive doktorgradsavhandling, eller andre forskningsprosjekter innenfor Oftalmologi. Midlene kan også gå til dekning av innkjøp av nødvendig utstyr og dekning av kostnader inkludert lønnskostnader.

Hvor mye kan det søkes om?

Stiftelsen har som målsetning å dele ut i størrelsesorden totalt ca. 3. millioner kroner pr. år i perioden 2015–2025.  Det kan søkes om midler fordelt ut over flere år, maksimalt kr. 1,5 millioner pr. år og totalt kr. 3. millioner.

Søknadsfrist

Søknader behandles tre ganger pr. år. Søknadsfristene er 1. januar, 1. mai og 1. september.

Krav til søknad.

Søknaden skal inneholde en detaljert prosjektbeskrivelse og budsjett.

Tildelingskriterier?

Formålet med tildelingen er å stimulere til forskning i oftalmologi, herunder rekruttering til yrket ved understøttelse av doktorgradsprosjekter.

Hvem tildeler?

Tildeling foretas av stiftelsens styre. Stiftelsens styre består av, øyelegene Hans Petter Brinck og Karin Amlie Sandvand, samt advokatene Espen Låhne Smedsrud og Dag Christian Vinghøg som er styrets leder og daglig leder for stiftelsen.

Stiftelsens formål

Stiftelsens formål er å fremme medisinsk forskning i Oftalmologi.

Rapporteringskriterier

Mottaker av midlene skal minst en gang pr. år sende inn rapport til stiftelsen, hvor det redegjøres for status i prosjektet, samt bruken av midlene. Innkjøp skal dokumenteres snarest mulig.

Ønsker du å stille oss noen spørsmål om stiftelsen??

1920_Close_miljo2
Kontakt oss

Send oss en liten melding. Det er ikke sikkert vi rekker å svare deg med en gang, men vi gjør det så raskt som mulig!